joi, 28 august 2014

Neonaziștii din Budapesta vor să maghiarizeze România!

Pentru că rapoartele lor privind situaţia Ţinutului Secuiesc, a iredentismului maghiar şi a imixtiunilor politice ale politicienilor din Ungaria în treburile interne ale României sunt ignorate de autorităţi, ofiţeri sub acoperire îşi publică informaţiile pe publicațiile online.[1] Într-una din postările pe forumul Wikileaks, un ofiţer dezvăluie faptul că deşi a trimis sute de sesizări şi memorii către autorităţile române cu privire la Ţinutul Seciuesc şi la matrapazlâcurile produse de maghiari şi de liderii U.D.M.R., acestea au fost igonorate cu desăvârşire. Disoluţia autorităţii statului român (şi probabil a statului în sine) poate fi observată cu certitidine în poziţia oficialităţilor vis-a-vis de problema Ţinutului Secuiesc. Îndrăznesc a o numi problemă, întrucât chiar de la începutul anilor ’90, S.R.I. şi S.I.E. avertizează constant factorul politic (şi uneori organele de urmărire penală competente, pentru a aborda problema din punct de vedere juridic) de pericolul reprezentat de iredentismul maghiar şi acţiunile ilegale întreprinse de U.D.M.R., organizaţiile paramilitare maghiare, cetăţenii români de etnie maghiară şi cetăţenii maghiari aflaţi pe teritoriul României. Trebuie să fim conştienţi de resursele financiare, materiale şi umane relativ consistente alocate de serviciile de informaţii româneşti pentru această chestiune, resurse care provin din buzunarul nostru, al tuturor. Rezultatele muncii ofiţerilor de informaţii în această chestiune sunt considerabile şi deloc de neglijat. Acestea sunt comunicate constant factorilor responsabili, şi mai ales factorului politic care… tace! Motivele pentru care, din anii ’90, partidele politice au ignorat toate avertizările serviciilor de informaţii pe această chestiune, sunt pe cât de clare, pe atât de josnice: păstrarea puterii politice, dată fiind alianţa cu U.D.M.R.. Alianţa cu o organizaţie culturală al cărei statut de partid politic este în cel mai bun caz incert. Dacă privim problema din punct de vedere strict legal, U.D.M.R. nu este (încă?) un partid politic aşa cum o cer legile româneşti. Şi asta în timp ce altor partide româneşti li se resping cererile de înfiinţare. Oricând, oricine poate invoca această situaţie în faţa legii. Nu o face nimeni! Există instituţii care chiar au această obligaţie. Aceeaşi indolenţă vinovată!


Şantajul politic constant şi scenetele regizate de U.D.M.R. (recunosc, cu multă abilitate politică) la adresa tuturor guvernelor la care a fost parte, se pare că sunt destul de eficiente. Politicienii români cedează uşor, pentru a-şi păstra locul la putere. Lupta pentru autonomia Ţinutului Secuiesc trebuie sprijinită material de Ungaria - susţine chiar vicepreşedintele Parlamentului Ungar. Afirmaţia a fost facută la o serbare secuiască desfăşurată în judeţul Mureş. Vicepreşedintele Parlamentului Ungariei Balczo Zoltan, din partea formaţiunii de extremă dreaptă „Jobbik”, a declarat că Guvernul Ungariei ar trebui convins să sprijine lupta pentru autonomie, nu numai moral, ci şi material. Vicepreşedintele Parlamentului Ungariei Balczo Zoltan a făcut aceste declaraţii în faţa câtorva sute de persoane participante la „serbarea secuiască” de la Ghindari, judeţul Mureş. El a subliniat că Guvernul şi Parlamentul Ungariei trebuie convinse să sprijine lupta pentru autonomia Ţinutului Secuiesc, apoi, arătând că, Executivul ţării vecine ar trebui să sprijine acest proiect „nu numai moral, ci şi material”.

Ofiţerul recomandă şi măsurile ce trebuiesc luate de autorităţile statului cu privire la problematica maghiarimii:
1. Reprezentanţii Parchetului ar trebui să se sesizeze din oficiu (au această obligaţie legală, sesizarea din oficiu nefiind o alegere, ci o obligaţie de serviciu!) de săvârşirea infracţiunilor prevăzute de Codul Penal şi legile speciale în vigoare (Codul penal, partea specială, titlul I - Infracţiuni contra siguranţei statului şi Legea nr. 51/1991 privind siguranţa naţională a României). Competenţa materială şi teritorială o au Parchetele din judeţele în care sunt savârşite faptele penale amintite mai sus. Niciun procuror din cadrul acestor Parchete nu s-a sesizat niciodată din oficiu cu privire la aceste fapte, încălcându-şi grav obligaţiile de serviciu. Aceeaşi indolenţă profesională se manifestă şi la nivelul Parchetului General, care nu înţelege a trage la raspundere procurorii care aveau obligaţia legală de a întocmi sesizări din oficiu cu privire la faptele penale despre care vorbim. De asemenea, reprezentanţii Parchetului sunt obligaţi a proceda la efectuarea de acte premergătoare sau la începerea urmăririi penale (după caz) în toate cazurile în care S.R.I. a trimis informări cu privire la aceste fapte. Niciodată nu s-a întâmplat acest lucru. De ce?
2. Ministerul Afacerilor Externe trebuie să îşi exprime poziţia oficială cu privire la acest subiect şi să acţioneze în consecinţă. Inerţia acestui minister este monumentală.
3. Aleşii noştri din Parlamentul European ar trebui să îşi exprime poziţia în legatură cu Ţinutul Secuiesc. Nu o fac, deşi toţi ştiu că au susţinerea colegilor din acest for. Şi nu o fac în virtutea unor înţelegeri politice meschine care vizează… aţi ghicit, menţinerea puterii, machiată ca menţinere a alianţei politice.
Legislaţia română ne oferă suficiente pârghii pentru demararea tuturor acestor acţiuni, iar ignorarea lor cu bună ştiinţă de către organele competente reprezintă infracţiuni cu privire la îndeplinirea sarcinilor de serviciu.

Notă: Organizatia neonazista Frontul National Ungar Magyar Nemzeti Arcvonal (MNA) a organizat antrenamente pentru miliţiile sale în apropiere de Gyor (nord-vestul Ungariei) la începutul lunii mai. (Nepszabadsag, preluat de agenţia MTI şi Agerpres).

Bogdan Diaconu 

marți, 22 aprilie 2014

Prezentarea localitatii

Suprafata: 16416 ha
Intravilan: 835,3 ha
Extravilan: 15580 ha
Populatie: 13961
Gospodarii: 5090
Nr. locuinte: 4678
Nr. gradinite: 4
Nr. scoli: 4
Nr. licee: 2
Numele localitatilor aflate in administratie:
Ciclova Montană, Broşteni, Răchitova, Brădişorul De Jos, Agadici, Marila
Asezarea geografica:
În partea de sud-vest a judeţului Caraş-Severin
Activitati specifice zonei:
Culturale
Sportive
Recreere
Îngrijire medicală
Activităţi agricole
Prestări servicii
Livezi de pomi fructiferi
Creşterea animalelor
Prelucrare lemn
Comerţ
Activitati economice principale:
Exploatarea şi prelucrarea lemnului
Turism
Prestări servicii
Comerţ
Alimentaţie publică
Construcţii
Producerea curentului electric prin surse nepoluante (solară, eoliană)
Prelucrarea laptelui
Activităţi agricole
Confecţii
Obiective turistice:
Teatrul vechi "Mihai Eminescu" - monument de arhitectură
Biserica Romano-Catolică Oraviţa
Biserica Ortodoxă "Adormirea Maicii Domnului" - Ciclova Montană
Biserica Catolică "Maria Ciclova" din Ciclova Montană
Biserica Greco-Catolică din Oraviţa Română
Mănăstirea "Călugăra" din Ciclova Montană
Gara CF şi linia ferată Oraviţa-Anina - cea mai veche din ţară
Vegetaţia caracteristică climatului submediteranean cu o floră spontană deosebit de variată - caracteristică zonală: păduri de liliac
Muntele Rol
Muzeul-farmacie"Knoblauch" - cea mai vecte farmacie montaristică şi prima farmacie "de mână" din ţară
Evenimente locale:
20 iulie - Zilele oraşului
Luna august - Festival multianual de muzică clasică
Tabăra de literatură
Festivaluri locale
Facilitati oferite investitorilor:
Preţuri atractive pentru concesionarea de terenuri
Sprijin în obţinere avize şi acorduri locale
Proiecte de investitii:
Reabilitare reţea alimentare cu apă şi canalizare
Reabilitări spaţii verzi
Construire bază sportivă multifuncţională şi bazin de înot
Reabilitare cămine culturale
Construire locuinţe sociale pentru tineri
Finalizare Şcoală de Arte şi Meserii
Construire parc solar fotovoltaic