marți, 22 aprilie 2014

Prezentarea localitatii

Suprafata: 16416 ha
Intravilan: 835,3 ha
Extravilan: 15580 ha
Populatie: 13961
Gospodarii: 5090
Nr. locuinte: 4678
Nr. gradinite: 4
Nr. scoli: 4
Nr. licee: 2
Numele localitatilor aflate in administratie:
Ciclova Montană, Broşteni, Răchitova, Brădişorul De Jos, Agadici, Marila
Asezarea geografica:
În partea de sud-vest a judeţului Caraş-Severin
Activitati specifice zonei:
Culturale
Sportive
Recreere
Îngrijire medicală
Activităţi agricole
Prestări servicii
Livezi de pomi fructiferi
Creşterea animalelor
Prelucrare lemn
Comerţ
Activitati economice principale:
Exploatarea şi prelucrarea lemnului
Turism
Prestări servicii
Comerţ
Alimentaţie publică
Construcţii
Producerea curentului electric prin surse nepoluante (solară, eoliană)
Prelucrarea laptelui
Activităţi agricole
Confecţii
Obiective turistice:
Teatrul vechi "Mihai Eminescu" - monument de arhitectură
Biserica Romano-Catolică Oraviţa
Biserica Ortodoxă "Adormirea Maicii Domnului" - Ciclova Montană
Biserica Catolică "Maria Ciclova" din Ciclova Montană
Biserica Greco-Catolică din Oraviţa Română
Mănăstirea "Călugăra" din Ciclova Montană
Gara CF şi linia ferată Oraviţa-Anina - cea mai veche din ţară
Vegetaţia caracteristică climatului submediteranean cu o floră spontană deosebit de variată - caracteristică zonală: păduri de liliac
Muntele Rol
Muzeul-farmacie"Knoblauch" - cea mai vecte farmacie montaristică şi prima farmacie "de mână" din ţară
Evenimente locale:
20 iulie - Zilele oraşului
Luna august - Festival multianual de muzică clasică
Tabăra de literatură
Festivaluri locale
Facilitati oferite investitorilor:
Preţuri atractive pentru concesionarea de terenuri
Sprijin în obţinere avize şi acorduri locale
Proiecte de investitii:
Reabilitare reţea alimentare cu apă şi canalizare
Reabilitări spaţii verzi
Construire bază sportivă multifuncţională şi bazin de înot
Reabilitare cămine culturale
Construire locuinţe sociale pentru tineri
Finalizare Şcoală de Arte şi Meserii
Construire parc solar fotovoltaic

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu